De dienst EeZZy Website

 

Wat is EeZZy Website?

 

Frizzbee heeft in 2003 een dienst ontwikkeld en op de markt gebracht, genaamd EeZZy Website.

 

EeZZy Website is een totaaloplossing om efficiënt, eenvoudig en gestructureerd zelf de inhoud van een website te kunnen bepalen en onderhouden[1].

Het beheer van de website is toegankelijk vanuit iedere locatie met een internetverbinding, uitsluitend voor geautoriseerde personen.

 

De EeZZy Website dienst is bedoeld voor organisaties, netwerken, verenigingen, projectorganisaties, samenwerkingsverbanden, etc. die voor hun publieke website zelf de controle willen over de inhoud en hiervoor niet afhankelijk willen zijn van hun leverancier.

Voor een vast bedrag per maand kan gebruik gemaakt worden van dit web-enabled contentbeheer systeem.

 

Om de dienst aantrekkelijk te maken voor kleine organisaties heeft de CMS applicatie beperkte mogelijkheden, waardoor de dienst eenvoudig en betaalbaar wordt gehouden.

De technische aspecten van het beheer, infrastructuur, back-ups en beveiliging neemt Frizzbee voor haar rekening.

 

Daarnaast wordt de applicatie als standaard, modulaire software aangeboden, hetgeen als voordeel heeft dat er versieonderhoud wordt verricht en de software doorontwikkeld wordt.

In een vast maandbedrag zijn de kosten van dit versieonderhoud opgenomen.

 

Nieuwe functionaliteiten zullen in de toekomst beschikbaar komen in de standaard of als optionele module(s). Modules kunnen apart worden bijgehuurd waardoor men uitsluitend betaald voor functionaliteit die men wilt.

 

De Look en Feel van de site wordt door Frizzbee eenmalig aangemaakt en zal voornamelijk bestaan uit aanpassing van de kleurstelling, lettertypes en logo.

Indien verdergaande aanpassingen op lay-out of structuur gewenst zijn, dan zal Frizzbee hiervoor haar standaardtarieven voor maatwerk berekenen.

 


De EeZZy Website dienst omvat de volgende standaardmogelijkheden:

 

 

EeZZy Website applicatie:

 

·         Wysiwyg contentbeheer van de site; [2]

·         Menubeheer (hoofd- en submenu’s);

·         Onbeperkt aantal (content)pagina’s binnen het systeem; [3]

·         Basis modules: Nieuws & Feedback;

·         Toegang tot uitgebreide (domein)statistieken (worden per 24 uur gegenereerd);

 

 

EeZZy Hosting & Email:

 

·         Registratie (of verhuizing) en hosting van domein; [4]

·         5 email POP3 accounts;

·         5 aliassen;

·         100 Mb schrijfruimte; [5]

·         Webmail cliënt;

 

 

EeZZy Service:

 

·         gemanagede hosting omgeving (beveiliging, technisch onderhoud, back-ups, etc.) vastgelegd in SLA;

·         applicatie support (tijdens kantooruren);

·         aanmelden searchengines;

 

 

 

 

 


EeZZy service & bepalingen

 

EeZZy wordt gehuurd voor de duur van tenminste één jaar. De overeenkomst kan worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden.

Facturatie vindt voorafgaand plaats per jaar. [6]

 

De EeZZy service bevat de volgende onderdelen:

·         ontwerp en implementatie

·         training beheerder

·         systeem en databasebeheer

·         versie onderhoud

·         feedback

 

Ontwerp en Implementatie

Inrichting van het systeem en lay-out zullen tijdens de implementatie door Frizzbee worden uitgevoerd in overleg met betrokkene(n).

Na inventarisatie zullen codetabellen en menustructuren worden vastgesteld en worden ingericht.

Frizzbee besteedt hier standaard één dag aan.

Indien gewenst kan hiervoor meer tijd worden ingehuurd.

 

Training beheerder

Frizzbee traint de applicatie/contentbeheerder voor de duur van een halve dag.

Indien gewenst kan hiervoor meer tijd worden ingehuurd.

 

Systeem- en databasebeheer

De systeembeheertaken en de databaseadministratie, hardware- en netwerkbeheer, back-ups worden in een zogenaamde gemanagede hosting omgeving verzorgd door Frizzbee.

De specifieke voorwaarden staan beschreven in een SLA.

 

Versie onderhoud

Periodiek zal de software worden onderhouden.

In dit onderhoud worden bug-fixes en functionele verbeteringen doorgevoerd (versieonderhoud).

De klant wordt op de hoogte gehouden van het tijdstip van doorvoering en de aanpassingen die zijn gemaakt (zgn. release-notes).

 

Feedback

Periodiek zal Frizzbee op bezoek gaan bij haar klanten om de dienstverlening te evalueren en enquêtes/interviews met eindgebruikers houden ten behoeve van de verbetering van de dienst (productontwikkeling).

Middels publicaties zal Frizzbee haar klanten op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen omtrent de EeZZy Website dienstverlening.

 


EeZZy Website tarieven

 

EeZZy Website heeft een eenvoudige prijsstructuur.

 

EeZZy Website Basis

Beschikbare modules zijn: Nieuws,  Feedback en Beheer.

·         5 emailaccounts, 5 aliassen en webmail;

·         100 MB schijfruimte op server;

·         styling (kleuren, fonts, logo’s) op basis van huisstijl;

·         train-de-trainer (1/2 dag opleiding beheerder(s) van EeZZy);

·         abonnementskosten € 89,- per maand.

 

Extra Opties (prijzen op aanvraag):

·         Meerdere (sub)domeinen;

·         Meerdere emailaccounts, aliassen;

·         Uitbreiding per 100 MB;

·         SSL (secure socket layer);

·         Styling op maat;

·         Maatwerk (Modules).

 

 

EeZZy Website Modules

EeZZy is modulair opgezet.

Bestaande modules kunnen eenvoudig worden aan of uitgezet en er kunnen nieuwe Modules worden bijgehuurd. Voorbeelden van deze optionele modules zijn FAQ’s, Discussies en Peilingen.

 

·         Abonnementskosten € 19,- per maand per module [7]

 

 [1] CMS: content management systeem.

[2] Wysiwyg: What you see is what you get. Standaard wordt een editor beschikbaar gesteld waarmee pagina’s gemaakt kunnen worden zonder kennis van html.

[3] Met de beperking van de totaal beschikbare schijfruimte (100 MB)

[4] Hosting van de domeinen dient fysiek plaats te vinden op de servers van Frizzbee; hierdoor is het vereist dat zgn. dns-records in het beheer zijn van Frizzbee of correct worden doorverwezen naar een ip-adres van Frizzbee (andere manieren uitsluitend op aanvraag).

[5] Totale schijfruimte van email, webcontent en statistieken.

[6] Gespreide betaling is mogelijk (zie kostenspecificatie).

[7] Afhankelijk van het aantal hits kunnen bij de module Discussies extra kosten worden doorberekend. Frizzbee gaat hierbij uit van zgn. ‘fair use’. Indien er buitensporig veel netwerkverkeer plaatsvindt zal er contact opgenomen worden en wordt in overleg kosten doorberekend.